BIOGRAFIJA | DARBINĖ VEIKLA | ŠEIMA | MANE REMIA | KOMANDA

Esu laimingas šeimos žmogus. Turiu didelę, laimingą šeimą.

Žmona – Renata Ambrazienė. Dukra – Ada Ambrazaitė. Sūnus – Tonis Ambrazas.

Mano tėvai

Alfonsas Ambrazas

Laima Ambrazienė.

Mano broliai

Tadas Ambrazas

Alfonsas Ambrazas

Mano seneliai

Adelė Sakalauskienė

Feliksas Sakalauskas

Albina Ambrazienė – Vilniaus 9-osios vidurinės (dabartinės Šv. Kristoforo) gimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Tadas Ambrazas – Tadas Ambrasas, Tado, g. 1920, gyv. Juodžių k., Joniškio r., valst., partizanų rėmėjas. Suimtas 1945 10 22, Karo trib. 1946 01 15 muteistas penkeriems metams lagerio ir trejiems tremties, išv. į lag. – Sevželdorlagas, Komija; paleistas 1950 10 22. BBK / šaltinis: „Lietuvos gyventojų genocidas II tomas 1944-1947, 56 psl.”

Mano žmona yra taip pat kilusi iš trijų vaikų šeimos. Jos tėvai – Mečislavas Mikelionis ir Jolanta Mikelionienė, jaunesni broliai – Juras Mikelionis ir Rapolas Mikelionis.

Dažniausiai laisvalaikį leidžiame visi kartu. Bendraujame ypatingai artimai. Didžiuojuosi, kad mane supa tokie nepaprasti žmonės.

DSCF2319                 DSCF2353