“Jei galvojate, kad nerealu kažką pakeisti, tai pasakysiu, kad nerealu tai, kad galime ir toliau taip gyventi. Ši sistema nenukrito iš dangaus, ją sukūrė žmonės. Mes esame žmonės, todėl imkime ir sukurkime kažką naujo”. A. Leonard

TOMO AMBRAZO (Kandidato į LR Seimą Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr. 4)

RINKIMŲ PROGRAMA

Jei būsiu išrinktas į LR Seimą, atstovaudamas savo rinkėjų interesus, sieksiu:

  1. STIPRI ŠEIMA – STIPRI VALSTYBĖ

– kad kiekvienas žmogus, kiekviena šeima būtų tikri, kad jie tebėra šiai visuomenei reikalingi.

– kad rūpestis švietimu, kultūra, mokslu visada būtų suprantamas kaip šalies išlikimo garantu.

– kad prioritetinė valstybės vystymosi kryptis: „Vaikai ne išlaidos, o ilgalaikės investicijos“.

  1. SUPRANTAMAS VALSTYBĖS TARNYBŲ DARBAS VISIEMS – EVALDŽIA

– kad informacinių technologijų plėtra operatyviai ir savalaikiai formuotų visa apimančią komunikacinę erdvę be įprastų laiko ir atstumo suvaržymų visai visuomenei, įvertinant, jog dėl informacijos ir žinių mastų kinta tradicinis gyvenimo būdas, darbo ir ūkinės veiklos sąlygos.

– kad mūsų Valstybėje svarbiausia vertybė būtų jos pilietis, pasitikintis veikiančiomis demokratijos institucijomis ir mechanizmais.

– kad kiekvienas pilietis būtų tikras, kad Valstybė taip pat gerbia ir pripažįsta savo piliečių Teises ir Laisves ne tik Konstitucijoje.

– kad būtų užtikrinama visų valdžios lygmenų kontrolė, prieinamumas, atskaitomybė ir viešumas.

– kad visi šalies piliečiai norėtų atstatyti pasitikėjimą Valstybe.

  1. INTEGRUOTA VISUOMENĖ Į VALSTYBĖS VALDYMĄ – STIPRINA VALSTYBĘ

– kad kiekvieno asmeninė iniciatyva prisidėti prie Lietuvos vystymosi užtikrinimo turėtų būti vertinama ir skatinama. Tam turėtų veikti aiški ir garantuotą sistema.

– kad kuo daugiau piliečių būtų įtraukiami į Valstybės valdymą ir kūrimą. Už valstybės dėmesio akiračio – nepalikti nė vieno žmogaus, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties, išsilavinimo.

– kad Seimo nariai pradėtų nuo savęs ir parodytų pavyzdį, kuriuo turi būti grindžiami valstybės tarnyboje dirbančių asmenų darbo principai. Seimo narių skaičius turi būti proprocingas šalies gyventojų skaičiui. Seimo nario darbo užmokestis turi būti susietas su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu. Seimo nario darbo užmokesčio priedai turi būti susieti su pasiektais rezultatais pvz. emigracijos mažėjimu ar kitais iš anksto numatytais tikslais.  Seimo nario privilegijų mažinimas.